ENKÄTUNDERSÖKNING

Kulturakademin genomför en undersökning om kompetensförsörjning inom Audiovisuella media, Scenkonst och Musik. Här får du möjligheten att under 15 minuter ge din feedback, tänka till kring vad du tycker är viktigt och anser bör vara fokus inför de kommande åren utifrån ditt perspektiv. Syftet är att kartlägga vilka framtida behov som kommer finnas kring kompetensfrågorna, syftet är också att ta reda på i vilka former kompetensutveckling ska ske. KLICKA HÄR

Kurskatalog

K-play

Kontakt