En akademi som bidrar till konstnärlig och teknisk utveckling

Kulturakademin är en akademi som är till för att tillgodose de professionella utövarnas behov av att utvecklas och höja sin egen kompetens inom scenkonst, musik, film och tv. Genom workshops, kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar medverkar Kulturakademin till att öka deltagarnas möjlighet till anställning. Kursledare och föreläsare kommer från både Norden, Europa och övriga världen och är några av de mest välrenommerade inom sina respektive yrkesområden.

Kurskatalog

K-play

Kontakt