fbpx Viktigt att veta om våra aktiviteter - Kulturakademin

Viktigt att veta om våra aktiviteter

 

KOSTNAD
KURSER OCH WORKSHOPS
Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria för deltagaren. Men från och med 1 januari 2019 behöver vi fakturera dig en frånvaroavgift på 500 kr om du uteblir utan att avanmäla dig 24 timmar innan aktiviteten startar.

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER, MASTERCLASS, SAMTAL OCH NÄTVERKSTRÄFFAR
Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria. Men från och med den 1 januari 2019 behöver vi fakturera dig en frånvaroavgift på 300 kr om du uteblir utan att avanmäla dig senast 24 timmar innan aktiviteten startar.

ANMÄLAN (föreläsningar, seminarier, temadagar, branschdagar, nätverksträffar, samtal etc)
Till våra föreläsningar, seminarier, temadagar, branschdagar, nätverksträffar, samtal etc. räcker det i de flesta fall med en anmälan för att du ska kunna delta. Ingen uttagning görs och aktiviteten går att anmäla sig till så länge det finns platser kvar. Samtliga aktiviteter hittar du i vår kurskatalog på vår hemsida: www.kulturakademin.com

ANSÖKAN (kurser & workshops)
Till kurser & workshops görs det alltid en uttagning bland inkomna ansökningar. Du behöver då skapa ett konto på vår hemsida, ladda upp ditt CV samt fylla i en väl genomtänkt motivering om varför du vill delta. När sista anmälningsdag har passerat kommer du få ett antagningsbesked om du fått en plats, står som reserv eller nekats plats.

GRUNDKRAV
Kulturakademin riktar sig till professionella utövare i inom scenkonst, musik, audiovisuell media och bild & form.
För att bli antagen till våra kurser krävs därför att minst en av följande kriterier uppfylls:


URVALSKRITERIER OCH MOTIVERING
När Kulturakademin utser deltagare till en kurs/workshop har vi som mål att gruppen ska ha en jämn sammansättning utifrån kön, ålder, etnicitet och, i förekommande fall, yrkesgrupp. Vi vill även skapa möten mellan människor med olika erfarenheter. Därför önskar vi att du i ansökningsformuläret berättar om dig själv och i vilka sammanhang du har arbetat de senaste åren. Skriv också en utförlig motivering till varför du vill gå just den kurs du har valt. Vid två likvärdiga ansökningar kan motiveringen vara utslagsgivande vid antagningen. Ladda upp ett aktuellt CV där du noga beskriver din utbildning, utbildningsår samt utbildningsanordnare. Lottning kan komma att användas om många söker en specifik kurs. Ny prövning görs inför varje kurs. Ingen förtur ges till dem som sökt tidigare.

SAMARBETEN MED ALLIANSERNA
Kulturakademin arrangerar och genomför kurser i samarbete med Dansalliansen, Teateralliansen samt Musikalliansen vilket ger utövare i Västra Götalandsregionen möjlighet att få del av de medel som allianserna har. Kurserna söks via Kulturakademin medan uttagning sker i samråd med allianserna.

BINDANDE ANMÄLAN
Anmälan är bindande men sjukdom eller annat förhinder kan naturligtvis förekomma. Därför kommer vi att utse reserver till varje kurs. Reserverna går in utifrån kriterierna vad gäller kön, ålder och yrkesgrupp.

FÖRHINDER
Om du blivit antagen till en kurs men inte kan delta, behöver du så tidigt som möjligt (och senast 24 timmar innan aktivitetsstart) hör av dig till Kulturakademin på info@kulturakademin.com så att vi kan sätta in en reserv. I de fall avhopp meddelas under aktiviteten eller samma dygn som aktiviteten startar fakturerar vi dig en frånvaroavgift.

Dela sidan: