STRATEGISKA RÅDET & BRANSCHRÅDEN

Råden har representation på ledningsnivå från verksamheter, bolag, organisationer, högskolor och myndigheter från områdena scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Råden bidrar med sin kunskap och kompetens till verksamhetens strategiska och operativa arbete. Tillsammans säkerställs “rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt”.

Branschråd för scenkonst

Branschråd för musik

Branschråd för film, tv och radio

Dela sidan: