fbpx Organisation - Kulturakademin

ORGANISATION

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Ägarnas vision är; ”Kulturakademin är navet som leder utvecklingen av kompetensförsörjning inom audiovisuella media, scenkonst, musik,  bild och form, för professionella verksamheter och utövare.”

Vår mission är; ”Kulturakademin bidrar till utökad kunskap och kompetens genom riktade och innovativa insatser för att möta branschernas kompetensbehov.”

Kulturakademins medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Styrelsens ordförande är Lena Ahl ekonomichef Göteborgs Operan. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Nadja Hjorton konstnärlig chef teater Regionteater Väst, Nina Sekund administrativ chef Film i Väst, Johan Nordin orkesterchef Göteborgs Symfoniker, Tina Grahn chefsproducent Folkteatern samt Anna Sjövall vd och teaterchef Teater Halland.

Kulturakademin har fyra anställda; en verksamhetschef, en verksamhetsledare, två projektledare.

Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd- och Regionutvecklingsnämnden samt av verksamheter och samarbetspartners.

Dela sidan: