fbpx Organisation - Kulturakademin

ORGANISATION

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Ägarnas vision är; Kulturakademin ska vara Sveriges resurscentra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för verksamheter och individer inom scenkonst, musik & audiovisuell media. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd- och Regionutvecklingsnämnden samt av verksamheter och samarbetspartners.

Kulturakademins medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Styrelsens ordförande är Lena Ahl ekonomichef Göteborgs Operan. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Lars Melin konstnärlig ledare (Teater) Regionteater Väst, Mikael Fellenius vd Film i Väst, Johan Nordin orkesterchef Göteborgs Symfoniker, Tina Grahn chefsproducent Folkteatern samt Anna Sjövall vd och teaterchef Teater Halland.

Kulturakademin har tre anställda; en verksamhetschef, en verksamhetsledare, en kurskoordinator.

Dela sidan: