fbpx Organisation - Kulturakademin

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form.
Sedan starten 2004 har Kulturakademin erbjudit mer än 500 kurser, seminarier och föreläsningar, för fler än 12 200 sökande som genomförts av cirka 1 050 kursledare, föreläsare och moderatorer.

ÄGARE

Ägare av Kulturakademin är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Styrelsens ordförande är Lena Ahl CFO/ Vice VD GöteborgsOperan. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Nadja Hjorton konstnärlig chef Regionteater Väst, Anna Sjövall vd och teaterchef Teater Halland, Nina Sekund administrativ chef Film i Väst, Linda Belanner Chef Unga & Samhällsengagemang Göteborgs Symfoniker, samt Tina Grahn chefsproducent Folkteatern.

ÄGARNAS VISION

”Kulturakademin är navet som leder utvecklingen av kompetensförsörjning inom audiovisuella medier, scenkonst, musik, bild och form, för professionella verksamheter och utövare.”

VÅR MISSION

”Kulturakademin bidrar till utökad kunskap och kompetens genom riktade och innovativa insatser för att möta branschernas kompetensbehov.”
Kulturakademin finansieras av Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

KURSUTBUD

Kulturakademin designar fortbildningar i olika format såsom masterclasses, digitala självstudier, hybridkurser, workshops, labb, föreläsningar och seminarier.
Exempel på fortbildningar som vi har utvecklat och är genomförda av oss: dramaturgi, film- och tv-regi, cirkusregi, baskurs i XR, Qlab, kulturekonomi, självledarskap, marknadsföring för sociala medier, hantverk, maskdesign, feedbackmodeller, stress och oroshantering, dansfilmlabb, landa offentliga gestaltningsuppdrag, hållbar film/tv-produktion, virtuella repetitioner, Sketchup, konsertregi, manusutveckling, strategiutveckling för musikbranschen, musikkomposition för spel, scenkonst och film, upphovsrätt för musikindustrin och mycket mer.

PLATTFORMAR

Kulturakademin har en egen öppen playkanal, K-play, där samlar vi inspelade masterclasses, seminarier och föreläsningar för att tillgängliggöra kunskapsöverföring och stärka det livslånga lärandet på ett hållbart sätt.
Learnster är vår egen digitala plattform där vi designar vårt fortbildningsutbud. Plattformen tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt till våra kursdeltagare. och här kan de enkelt ansöka om att få ta del av vårt kursutbud.

Alla fortbildningar är kostnadsfria för antagna deltagare.

 

 

Dela sidan: