ORGANISATION

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Ägarnas vision är; Kulturakademin ska vara Sveriges resurscentra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för verksamheter och individer inom scenkonst, musik film och tv. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd- och Regionutvecklingsnämnden samt av verksamheter och samarbetspartners.

Kulturakademins medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland.

Styrelsens ordförande är Mikael Fellenius vd Film i Väst. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Lars Melin konstnärlig ledare (Teater) Regionteater Väst, Lena Ahl ekonomichef Göteborgs Operan, Johan Nordin orkesterchef Göteborgs Symfoniker, Tina Grahn chefsproducent Folkteatern samt Anna Sjövall vd och teaterchef Teater Halland.

Kulturakademin har tre anställda; en verksamhetschef, en verksamhetsledare, en kurskoordinator.

Dela sidan: