fbpx GDPR - Kulturakademin

KULTURAKADEMINS integritetspolicy (GDPR)

Vi på Kulturakademin är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftslagen. Med anledning av detta har vi upprättat en ny integritetspolicy. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri-och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Ansvar och kontakt
Kulturakademin, organisationsnummer 802503-5950, är Personuppgiftsansvarig (PUA) för dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kulturakademin.com.
Om du har invändningar på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dina åsikter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur har vi samlat in personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter om dig som du frivilligt lämnat till oss genom kontakt med Kulturakademin, t ex via våra register:

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig. Uppgifterna vi samlar in inkluderar namn, födelsedatum, kön, modersmål, e-postadress, arbetsplats, yrkestitel, adress och telefonnummer.

I de fall där det är relevant samlar vi även in andra personliga uppgifter såsom allergier, tillgänglighet, motivering, CV, bilder. I samtliga fall finns alltid en samtyckesklausul.

Ändamål och laglig grund
Behandlingen är ett led i Kulturakademins myndighetsutövning som regionalt finansierad aktör. för att kunna utföra Kulturakademins uppdrag gentemot ägare och samproducenter. Laglig grund för ändamålet är förutom samtycke även intresseavvägning.

Avtal: Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dess bilagor. Rättslig grund, behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Information om Kulturakademin och dess verksamhet: Vi använder även dina personuppgifter för att informera om Kulturakademins verksamhet genom nyhetsbrev och riktad information kring våra aktiviteter eller för att komma i kontakt med dig i din profession. Vi samlar in namn, branschområde, yrkestitel/område och e-postadress. I vissa fall även företag, telefonnummer och adress. Laglig grund är intresseavvägning.

Lagstadgade skyldigheter: 
Vi behandlar även personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t ex för lagring av faktureringsunderlag. Laglig grund är rättslig förpliktelse.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna sparas för angivna ändamål eller att vi, utifrån din profession, bedömer att du kan vara intresserad av Kulturakademin. Du kan själv välja att när som helst avregistrera dig från våra register eller nyhetsbrev eller kontakta oss för att bli raderad.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med parter i vårt strategiska råd vid uttagning till kurser, med kursledare, föreläsare inför en aktivitet. Samt mellan medarrangörer vid planering och genomförandet av aktiviteten. Under en aktivitet delas en deltagarlista ut, du kan själv välja om du vill stå med på den eller inte när du gör din anmäla/ansökan hos oss.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Cookies
Kulturakademins webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om att ett val du gör på vår webbplats sparas.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Dela sidan: