fbpx Konsten att företaga och företagande i konsten - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Konsten att företaga och företagande i konsten

Spetskurs kring publikarbete, juridik och organisationsfrågorAktiviteten är finansierad av Regionutvecklingsnämnden, Västra Götaland, inom projektet Affärsutveckling och konstnärlig progress.

Kursbeskrivning

Vad är en publik och hur ska du utveckla arbetet kring just din publik? Hur ser marknaden och konkurrensen ut? Hur organiserar du ditt företag och är du insatt i de juridiska frågor som kan dyka upp?
Detta är delar som kommer lyftas fram i den här kursen, som syftar till att du får utveckla dina kunskaper, en fördjupad förståelse och praktiska kunskaper i publikarbete, juridik och organisation på ett innovativt sätt.

Du kommer få individuell coachning av expertis för att reflektera kring ditt arbete med publik, organisation och juridik i relation till ditt eget företagande. Målet med kursen är att du ska utvecklas genom att arbeta med egna projekt, både individuellt och i relation till de andra deltagarna. På detta sätt skapas en reflekterande grupp av kulturella och kreativa entreprenörer som kan stödja varandra i utvecklingsprocessen och dessutom leda till nya nätverk.

Kursen är på en medel/avancerad nivå och består av en serie workshops och coachningssessioner. Kursledarna är båda experter inom området; Elena Raviola, PhD, Torsten och Wanja Söderbergs Professor i Design Management, HDK-Valand, och Erik Gustafsson, PhD, forskare i entreprenörskap, Handelshögskolan.
Kursen riktar sig främst till  dig som är kulturutövare och har drivit eget företag en längre tid och vill utveckla det vidare, nå en ny publik och fördjupa dig i juridiska, ekonomiska och organisatoriska frågor.

Workshops och coachning
Workshops och coachning är utformade för att ge dig en fördjupning inom tre huvudområden:
- Publik och konkurrens
- Juridiska frågor
- Organisation
Du ska ha arbetat med din mission, vision och affärsidé innan Modul 1 startar genom att se Kulturakademins film "Affärsidé, vision och mission" samt löst uppgifterna. 
Coachningen innebär att du får möta Elena och Erik för att få feedback, frågor, kritik och handledning. Det krävs ett aktivt engagemang från dig som deltagare att belysa punkter och frågor som du vill diskutera med kursledarna, och där ni genom ett dynamiskt samtal kommer att hjälpas åt för att ta nästa steg i den process som just du är i. Coachningen kommer att utgå från de presentationer, uppgifter och teman som ingår i kursen.

Om coachning
Kursen innehåller ett antal coachningstillfällen med kursledarna. I linje med liknande typer av möten med andra aktörer på marknaden är dessa korta och innehållsrika. Förberedelser och initiativförmåga är därför A och O. Detta är också en del av läroprocessen genom kursen.

För att dessa tillfällen ska flyta på så bra som möjligt kommer här några riktlinjer:

 • Det är du som deltagare som bestämmer vad du vill fokusera på under din coachning. Kom därför förberedd och ha frågor/funderingar satta som du vill diskutera. Ha en målbild satt för vad det är du vill uppnå under tillfället.
 • Ge en kort presentation (max 5 min) om vad du har gjort och hur detta leder fram till de frågeställningar som du har.
 • Snarare än att ge direkta svar kommer kursledarna att utmana dig i dina tankegångar för att på så sätt hjälpa dig framåt i din process. Ställ följdfrågor och reflektera över det som sägs – skapa dialog med kursledarna.
 • Som avslutning på varje tillfälle sammanfattar vi snabbt (max några minuter) tillsammans vad som sagts och vad de nästa stegen i din process i kursen blir. Detta kommer att utgå från din syn på samtalet.

Tidsåtgång
Utöver deltagandet i själva workshop- och coachningdelen väljer du själv hur mycket tid du kan lägga ned. För att få ut så mycket som möjligt av kursen förväntas du ägna aktiv tid löpande under hela kurstiden. De uppgifter som ingår i kursen kommer kräva att du reflekterar och utför research på egen hand mellan varje tillfälle. Det är därför bra att se uppgifterna som komponenter som kommer följa dig i din verksamhet under den tid som förlöper mellan varje tillfälle. Det handlar alltså inte bara om att lösa en uppgift utan snarare att ha med sig denna i vad du gör, för att på så sätt få input och kunna utvecklas framåt. 

Du ska ha med dig ett projekt som är i utveckling och som du kan arbeta med under kursens gång.


Struktur och schema

För att ge oss en kickstart in i kursen vill vi att alla deltagare inför första tillfället förbereder en kort presentation av sin verksamhet i dess nuvarande form. Det vi vill att du inkluderar är:

 • Bakgrund om dig och din verksamhet
 • Typ av aktivitet som du ägnar dig åt (exempelvis fri konst, musik, skrivande)
 • Din primära målgrupp/marknad (dvs hur saluför du din produkt/service idag)
 • Samarbeten som du har (jobbar du själv? I samarbete med andra? Är du beroende av andra aktörer för att göra det du gör? etc.)
 • Målbild för framtiden


MODUL 1: Publiken och dess marknad

I den första modulen introduceras olika idéer om entreprenörskap och affärsplan. Du ska innan ha sett Kulturakademins film "Affärsidé, vision och mission" och jobbat med din egen mission, vision och affärsidé. Du ska kunna presentera en pitch till alla deltagarna för att introducera ditt projekt.

Denna modul fokuserar också på publiken: Publik och konkurrens. Vad är en publik? Hur ska du tänka kring publiken/mottagaren? Hur kan du utveckla den på olika sätt?

Uppgift till Modul 2: Undersök din publik/mottagare och dess marknad. Du ska göra en pitch på ditt projekt. 

Struktur: 1 dag.

 • Förmiddag - Introduktion och presentation av en pitch på mission/vision/affärsidé.

Eftermiddag - Workshop om publik och konkurrens och introduktion till uppgiften.

Uppgift publiken och dess marknad
Efter modul 1 vill vi att du på egen hand fortsätter din reflektion över din positionering på marknaden och vad den innebär. Mer specifikt ska du: GÖRA EN KARTLÄGGNING ÖVER DIN NUVARANDE POSITION PÅ MARKNADEN

 • Hur ser marknaden som helhet ut?
 • Vilka är de största konkurrensfördelarna du har?
 • Vilka är de största hindren för dig på marknaden?
 • Givet marknaden som helhet, vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig i ditt nuvarande segment?
 • Vilka möjligheter för nya segment kan du se?
 • Vad skulle det innebära/krävas för att nå detta nya segment?
 • Gör en konsekvensanalys
   

Arbetet med din position på marknaden kommer att delredovisas vid nästa tillfälle, dvs Modul 2. Efter feedback och coaching kommer du att få fortsätta att jobba på din positionering och redovisa slutresultatet i den avslutande inlämningen och presentationen vid kursens slut.


MODUL 2: Juridik och organisation
 

I denna modul behandlas frågor om hur du kan organisera och styra ditt företagande/entreprenörskap på ett sätt som balanserar kulturella och ekonomiska mål. Modulen är uppdelad i två delar:

- Juridiska frågor kring IP (intellectual property) och företagande.

- Organisatoriska frågor kring kulturellt entreprenörskap.

Uppgift till Modul 3: Övning kring juridiska och organisatoriska frågor.

Struktur: 1,5 dag.

Dag 1:

 • Förmiddag - Individuell coachning, 30 minuter var.
 • Eftermiddag - Föreläsning av gästföreläsare om juridiska frågor.

Dag 2:

 • Förmiddag - Workshop om organisatoriska frågor kring kulturellt entreprenörskap, nätverk.


MODUL 3: Pitch, feedback och coachning

I den tredje modulen presenterar gruppen en vidareutveckling av sin egen affärsidé med särskild inriktning mot frågor om publik, juridik och organisation.

Struktur: 1,5 dag

Dag 1:

 • Förmiddag - Presentation av pitch & feedback från alla deltagare
 • Eftermiddag - Individuell coachning (baserad på skriftlig inlämning och pitchen)

Dag 2

 • Förmiddag - Individuell coachning, gästföreläsning, livecase och avslutning  


Workshopsen kommer att stödjas av följande litteratur: 

 • Stutely, R., 2012. The definitive business plan: the fast track to intelligent business planning for executives and entrepreneurs 3rd ed. 250:- som e-bok, 330:- som inbunden. AdLibris.
 • Stenström, E., & Strannegård, L. (2013). Kreativt kapital. Volante.
 • Nielsen, S.L., Norlyk, B. & Christensen, P.R., 2018. ‘Salesman? Hell no!’ Identity struggles of nascent design entrepreneurs. Creativity and Innovation Management, 27(3), pp.358–369.

Vidare läsningar:

 • Aspers, P., 2001. Markets in fashion : a phenomenological approach,
 • Aspers, P., 2010. Orderly fashion : a sociology of markets, Princeton, N.J. ; Oxford: Princeton University Press.
 • Bergamini, M. et al., 2018. Organizing artistic activities in a recurrent manner: (on the nature of) entrepreneurship in the performing arts. Creativity and Innovation Management, 27(3), pp.319–334.
 • Bridgstock, R., 2013. Not a dirty word: Arts entrepreneurship and higher education. Arts and humanities in higher education, 12(2-3), pp.122–137.
 • Bridgstock, R., 2013. Professional Capabilities for Twenty‐First Century Creative Careers: Lessons from Outstandingly Successful Australian Artists and Designers. International Journal of Art & Design Education, 32(2), pp.176–189.
 • Jonsson, S. & Lindbergh, J., 2013. The Development of Social Capital and Financing of Entrepreneurial Firms: From Financial Bootstrapping to Bank Funding. Entrepreneurship theory and practice, 37(4), pp.661–686.

 

OBS! Modul 1 och 2 (höstens träffar) sker online via Zoom medan Modul 3 är i lokal. Gästföreläsare tillkommer, texten uppdateras löpande.

Kursledare

Elena Raviola

Elena Raviola är Torsten och Wanja Söderbergs Professor i Design Management på HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Hennes forskning undersöker hur digitalisering och automatisering påverkar organiseringen av professionellt arbete, speciellt inom kulturella och kreativa näringar. Hennes etnografiska studier i mediebranschen fokuserar på hur digitala tekniker förändrar professionella praktiker, öppnar möjligheter för nya affärsmodeller och berör mediernas demokratiska roll.  

Foto: Hillevi Nagel

Erik Gustafsson

Erik Gustafsson är postdoktoral forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning kretsar kring entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar, med särskilt fokus på modeindustrin. Mer specifikt intresserar han sig för vikten av olika kunskapsbaser för fortsatt utveckling av dessa näringar, särskilt gällande kreativ och konstnärlig kunskap hos kreatörer. Erik har undervisat i innovation och entreprenörskap på masternivå och har även gästföreläst på Textilhögskolan i Borås.

Foto: Daniel Wirgård

Gästföreläsare: Merima Bruncevic

Merima Bruncevic är docent och lektor vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon är föreståndare för det interdisciplinära forskningscentret Center for Intellectual Property, ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Chalmers och NTNU i Norge. Hennes forskningsområde är rättsfilosofi och immaterialrätt med särskild fokus på kultur, underhållning och konst. Hon har tidigare arbetet som jurist inom nöjesindustrin, senast som Intellectual Property Manager på Walt Disney Company i London. Hon är författare till böckerna Law, Art and the Commons (Routledge, 2018) ochRegulating Transnational Heritage: Memory, Identity and Diversity (Routledge, 2021) och medförfattare till boken Modern immaterialrätt (Liber, 2016).

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
27 okt 2021
Till:
20 jan 2022
Tid

Modul 1 via Zoom
27 oktober kl. 9.00-16.00

Modul 2 via Zoom
24 november kl. 9.00-16.00
25 november kl. 9.00-12.00

Modul 3 i lokal, meddelas senare 
19 januari kl. 9.00-16.00
20 januari kl. 9.00-12.00

 

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Elena Raviola, Erik Gustafsson, Merima Bruncevic
Målgrupp
Kursen är på medel/avancerad nivå och riktar sig till dig som har erfarenhet av att driva företag inom den kulturella sektorn och vill växla upp ditt entreprenörskap. Hitta ny publik, förbättra dina affärsstrategier som gynnar din konstnärliga utveckling och företagande.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Språk
Svenska
Antal platser
14 st
Plats
Lokal meddelas senare

Göteborg och online
Ansök senast
13 okt 2021

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.