fbpx Gör turné till succé - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Gör turné till succé

En kurs i att utveckla din föreställning för barn och ungaKulturakademin i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling och Regionteater Väst

Kursbeskrivning

Jobbar du med scenkonst för barn och unga? Har du eller har du haft en eller flera produktioner i Kulturkatalogen Väst och är i huvudsak verksam i Västra Götalandsregionen? Väntar du otåligt på att få möta din publik igen? Ta chansen att lyfta din föreställning, skaffa nya kontaktytor och berika konstnärskapet med lust och nya insikter. 

Gör turné till succé är en kurs för dig med turnéerfarenhet inom musik, cirkus, teater och dans med inriktning mot barn och unga och med verk godkända för Kulturkatalogen Väst. Syftet med den här kursen är att du får stärka och utveckla din produktion tillsammans med andra verksamma kulturutövare. Genom samtal med experter inom områden som dramaturgi, scenografi, kostym, delaktighet, arrangörskännedom och teknik förbereder du dig för att möta publiken i praktiken. Målet är att du efter kursens slut har fått nya kunskaper som utvecklar ditt konstnärskap, tar vara på dina erfarenheter och ger nya infallsvinklar, inför den dag då det återigen är möjligt att möta publiken, live, igen. 

Kursen sker helt digitalt och består av förinspelade föreläsningar som följs av fördjupande samtal och workshops med föreläsarna via Zoom. 
 

Kursen består av följande delar:

Dramaturgi / Vad är ett innehåll?
En föreställnings ”är", är inte bara det vi ser på scenen, utan sammanhang, avsändare och mottagare spelar också roll för hur publiken ska uppfatta verket. Vilka medvetna val och begränsande förutsättningar tar vi hänsyn till i arbetet med en specifik föreställning och hur kan de olika delarna tolkas? 
Kursledare: Anna Berg
Zoom-workshop 14/4 kl 13.00-16.00. Inför workshopen ska du ha sett den inspelade föreläsningen med Anna Berg.

Ljus, ljud, turnéteknik och rummets betydelse
En av de största utmaningarna som jag kämpat med genom åren är att ständigt möta nya villkor i form av lokaler och tekniska förutsättningar. Ett exempel är en turné i Tyskland där jag efter skickad ljusskiss ena dagen möts av en enorm aula med en liten hög dammiga lampor och ett par stativ och nästa dag kommer till ett hus med taket fullt av motoriserat ljus och ett enormt ljusbord jag aldrig förr sett, men på några timmar ska vi göra en show som förflyttar publiken till platser de aldrig varit på. Jag kommer prata om rummets betydelse, att ta sig an en ny scen och komma med bra råd och tips för hur man kan styra tekniken från scenen.
Kursledare: Torben Sigelius Kulin
Zoom-workshop 16/4 kl 13.00-16.00. Inför workshopen ska du ha sett den inspelade föreläsningen med Torben Sigelius Kulin.

Kostym och scenrummet
Varje produktion/föreställning har sin uppsättningsidé, sitt specifika språk och ställningstagande. Scenrummet, den första signalen till publiken – leder in publiken i berättelsen. Allt som sätts på scenen får betydelse, läses av, kommunicerar med publiken. Vad signalerar det, vilka koder använder vi oss av? Rummet och kostymen hänger samman.
Det är en utmaning att skapa ett flexibelt scenrum när förutsättningarna är begränsade och publiken befinner sig i en miljö som är bekant.
Hur kan en på enkla sätt i olika lokaler med olika förutsättningar skapa en fokuserad värld? 
Jag kommer i min föreläsning dela med mig av tankar och erfarenheter av att arbeta med scenrum och kostym med olika förutsättningar.
Kursledare: Maria Sjöstrand
Zoom-workshop 19/4 kl 13.00-16.00. Inför workshopen ska du ha sett den inspelade föreläsningen med Maria Sjöstrand.

Att möta publiken i praktiken - om uppsökande teater för barn och unga
Föreläsningen tar utgångspunkt i skådespelarens perspektiv och kretsar kring mötet med den unga publiken och allt det som sker runt omkring. Vilka utmaningar möter skådespelaren och hur förhåller sig hen till dem? Om klassrum som teater och den icke ”frivilliga” publiken. Med mera...
Kursledare: Niklas Hald
Zoom-workshop 21/4 kl 13.00-16.00. Inför workshopen ska du ha sett den inspelade föreläsningen med Niklas Hald.

Mötet med en ung publik – Regionteater Väst
Regionteater Väst är en scenkonstinstitution som gör dans- och teaterproduktioner för enbart barn och unga. Dramapedagog Helena Wilén och danspedagog Ulrika Liljedahl delar under kursen med sig av sina tankar och erfarenheter kring vidgat deltagande, och ger praktiska tips för mötet med en ung publik.
Kursledare: Ulrika Liljedahl och Helena Wilén
Zoom-workshop 23/4 kl 13.00-13.45. Inför workshopen ska du ha sett den inspelade föreläsningen med Ulrika Liljedahl och Helena Wilén.

Nå ut! - få din föreställning att synas i bruset
Dagens utövare behöver ofta vara både konstnär, producent och marknadsförare i ett. Det är inte alltid önskvärt men ibland nödvändigt. Hur får du din föreställning att synas och sticka ut bland allt annat? Hur skriver du för rätt målgrupp? Vilka är fallgroparna? Proffsiga bilder, är det så viktigt egentligen? Här får du handfasta tips om hur du paketerar din föreställning på bästa sätt! 
Kursledare: Cecilia Suhaid Gustafsson
Zoom-föreläsning samt efterföljande Q&A 23/4 kl 14.00-15.15. Du ska innan ha sett den inspelade introduktionen med Cecilia Suhaid Gustafsson.
Anna Berg avslutning via Zoom: 23/4 kl 15.30-16.30

OBSERVERA
Din produktion måste finnas filmad, och ska skickas in i samband med ansökan - det går bra att filma med mobiltelefonen. Du skickar in en filmad version av föreställningen och ett antal frågor/tankar/ problemområden/utvecklingsområden kring föreställningen/caset som respektive föreläsare/workshopledare kan ge feedback på utifrån sitt område. Det kan vara en föreställning som är i skapandeprocess, eller en färdig produktion som du skulle vilja omarbeta.

Hur du skickar in ditt filmade material:

Filmen skickas via Youtube som olistad till ku.scenkonst@vgregion.se. Olistad ger integritet och innebär att ingen annan än den med länken kan nå filmen. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga: https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv#zippy=%2Colistade-videor%2Cprivata-videor. Rubriken i ämnesraden ska ange vilken genre du söker till; cirkus, dans, musik eller teater.

Notera att det inte räcker att du skickar in materialet och dina tankar, du måste ändå söka till själva kursen längst ned på denna sida.  Endast komplett ansökan behandlas.

SÖK ERSÄTTNING FÖR ATT GÅ KURSEN
Du som blir antagen till kursen har också möjlighet att söka en ersättning på 10 000 kronor plus moms, på faktura. Deltagare som har sökt och fått ersättning måste skicka in en rapport och en utvärdering till Förvaltningen för kulturutveckling, efter genomförd kurs. Detta material kan komma att användas av förvaltningen, till exempel på hemsida eller inför framtida insatser.
Möjligheten att söka ersättning för att gå kursen sker genom en särskild insats som Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen genomför på grund av situationen kring coronapandemin. För mer information kontakta ku.scenkonst@vgregion.se.    

 

 

Föreläsare

Anna Berg

Anna Berg är frilansande dramaturg och har under många år arbetat med fria grupper och institutioner, främst inom teater men även med dans, cirkus och musikal. Spelåret 2020/21 arbetar Anna på Göteborgs Stadsteater. 

Maria Sjöstrand

Maria Sjöstrand är frilansande scenograf och kostymdesigner. Hon har gjort scenografi och kostym till ett 60-tal produktioner inom teater, dans och opera, men också arbetat med film och utställningar. Hon har bland annat arbetat vid Stadsteatrarna i Stockholm, Göteborg och Borås, Teater Halland, Regionteater Väst, Smålands Musik & Teater, Folkteatern i Göteborg, Teater Bhopa. Maria var med och startade Romateatern på Gotland. De senaste tolv åren har hon även undervisat i Kostym och rumsgestaltning på HDK-Valand vid Steneby, Göteborgs universitet.

Torben Sigelius Kulin

Torben Sigelius Kulin, mångsysslare inom teater med specialfokus på den unga publiken. Utöver att jobba som dramatiker och skådespelare har Torben sedan 90-talet frilansat som scenograf, ljusdesigner och tekniker med stort fokus på turné och tillfälliga konstellationer. Sedan 2003 driver han Teater Jaguar som gör ca 100 turnéföreställningar per år.

Foto: Susanne Fagerlund

Ulrika Liljedahl

Ulrika Liljedahl är utbildad pedagog på Danshögskolan, Stockholm. Hon är verksam som dansare och pedagog sedan 1989. Hon är sedan 2013 anställd på Regionteater Väst som repetitör för dansensemblen.
Ulrika arbetar också med Dans för Parkinson och Dansa utan krav – dans för unga tjejer med psykisk ohälsa. Från och med 2021 kommer Ulrika, tillsammans med Helena Wilén, att ansvara för den scenkonstpedagogiska verksamheten på teatern.

Foto: Superstudio

Helena Wilén

Helena Wilén är auktoriserad dramapedagog RAD. Hon har arbetat på Regionteater Väst sedan 2012, och är utbildad på Ljungskile Folkhögskola 1994-96. Helena ser människors olikheter som en tillgång, och är intresserad av att utforska det mellanmänskliga. Hon har i sitt arbete på teatern fokus på kontaktytan mellan scenkonst och publik, samt tillgängligheten för barn och unga till konst och kultur.

Foto: Ateljé Karlheden

Niklas Hald

Niklas Hald är skådespelare och har arbetat på scener runt om i landet, ofta på turné. Han har även medverkat i film och tv-sammanhang, skrivit dramatik och musik samt ett par egna serier för barnradion. Han disputerade på Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland, Bodö, Norge i januari 2015 med avhandlingen: Skådespelaren i barnteatern. I maj samma år tilldelades han barnteaterpriset Prix d’ASSITEJ för att han genom sitt avhandlingsarbete ”bidragit till att stärka statusen för svensk scenkonst för barn och unga”. Niklas arbetar nu som lektor i skådespeleri på Stockholms konstnärliga högskola.

Cecilia Suhaid Gustafsson

Cecilia Suhaid Gustafsson har en lång bakgrund som konstnärlig ledare på gästspelsscenen Atalante och producent åt flera frilansade konstnärer och koreografer i GoldDigger Productions. För närvarande arbetar hon på Scensverige där hon  bland annat projektleder Scenkonstbiennalen, Sveriges största scenkonstfestival.

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
14 apr 2021
Till:
23 apr 2021
Tid

Workshops via Zoom:
(inför varje workshop ska du ha sett den tillhörande inspelade föreläsningen)

14/4 kl 13.00-16.00
16/4 kl 13.00-16.00
19/4 kl 13.00-16.00
21/4 kl 13.00-16.00
23/4 kl 13.00-13.45
23/4 kl 14.00-15.15
23/4 kl 15.30-16.30


Aktivitet
Webbkurs
Föreläsare
Anna Berg, Maria Sjöstrand, Torben Sigelius Kulin, Ulrika Liljedahl, Helena Wilén, Niklas Hald, Cecilia Suhaid Gustafsson
Målgrupp
Professionellt verksamma inom cirkus, dans, musik och teater i Västra Götalandsregionen, 16 deltagare fördelat på de fyra konstformerna. Ett krav är att du är eller har varit med i Kulturkatalogen Väst med en turnerande föreställning för barn och unga. Vi ser gärna att två från samma grupp deltar för ett gemensamt lärande av nya kunskaper och idéer framåt.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Övrigt
- Du som blir antagen till kursen har också möjlighet att söka en ersättning på 10 000 kronor. - Själva kursen är kostnadsfri. - Endast komplett ansökan behandlas.
Språk
Svenska
Antal platser
16 st
Plats
Online

Ansök senast
24 mar 2021

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.