fbpx För verksamma i Halland: Att planera och finansiera din projektidé - Varberg - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

För verksamma i Halland: Att planera och finansiera din projektidé - Varberg

– ekonomi och projektplanering för konstnärer, kulturarbetare och andra kreatörer inom de kulturella och kreativa branschernaKursen är producerad av Kulturakademin i samarbete med KKV Varberg med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland

Kursbeskrivning

"Planera och finansiera din projektidé" är en kurs som består tre delar förinspelade föreläsningar och två fysiska träffar på KKV i Varberg.

Kursen är designad för att vägleda dig i hur du tar dina projektidéer från koncept till genomförande. Du kommer få lära dig hur det kulturpolitiska landskapet ser ut och hur olika former för offentlig finansiering fungerar, hur du kan strukturera och planera dina projektidéer, och framför allt hur du kan bli bättre på att skriva projektansökningar.

Den här kursen vänder sig till dig som kanske kämpat med att få dina projektansökningar beviljade, eller tyckt att det varit svårt att veta hur man skriver en bra ansökan.

Målet med kursen är att ge dig konkreta verktyg som du kan ha nytta av när du utvecklar din idé till koncept, och vidare till bra projektansökningar.

 

Upplägg

Kursens upplägg består av tre digitala moduler med förinspelade föreläsningar och två fysiska träffar i form av heldagsworkshops. Du får, genom vår lärplattform Learnster, tillgång till filmer där varje modul presenteras så att du kan titta igenom när det passar dig. 

De fysiska träffarna kommer att äga rum i Varberg. Träffarna har upplägget i form av workshop där vi under två heldagar aktivt arbetar med att reflektera och diskutera föreläsningarna och skriva projektansökningar.

Inför träffarna kommer du att tilldelas en uppgift.

Kulturakademin kommer att erbjuda deltagarna som genomfört hela kursen (digitala moduler samt två träffar) möjligheten till kostnadsfria konsultationstimmar med kursledaren.

 

Förberedelser

Du som blir antagen till kursen får en inloggning till Kulturakademins lärplattform Learnster där du får tillgång till videomaterial, som du ska se och analysera före kursstart samt förbereda dina frågor eller uppgifter.

Modul 1. Kulturpolitik och offentliga stöd

I den första delen tar vi oss an området kulturpolitik, i syfte att bättre och tydligare förstå de offentliga stödstrukturerna. Vad innebär begreppet “kulturpolitik” och vilka är de nationella kulturpolitiska målen? För att kunna skriva bra ansökningar behöver du förstå vilket sammanhang du verkar i. Du behöver förstå vem bidragsgivaren är och vad den ställer för krav på dig som söker stöd för dina projektidéer.

Modul 2. Projektplanering

I modul två fokuserar vi på hur du tar en idé och omsätter den till ett konkret projekt. Vi kommer diskutera hur du kan identifiera och engagera rätt målgrupper och intressenter. Dessutom fördjupar vi oss i aspekter av projektledningen, såsom budgetering, riskhantering och effektiva kommunikationsstrategier för att säkerställa projektets framgång.

Modul 3. Att skriva projektansökningar

I denna del kommer vi att fördjupa oss i vad du ska tänka på innan du börjar skriva en ansökan: hur kan du planera skrivprocessen, och framför allt, vilken stilnivå och vilket tilltal ska du använda för att öka dina chanser att få din ansökan beviljad? Att upprätta en bra ansökan tar ofta längre tid än man tror. Oftast skriver du en ansökan i samarbete med någon eller några andra, och det krävs en noggrann planering för att komma i mål, det vill säga att få ansökan beviljad.

 

Workshop i Varberg


Dag 1: KKV Varberg: 23 oktober, kl. 09.00 – 17.00

Dag 2: KKV Varberg: 13 november, kl. 09.00 – 17.00

Individuell handledning

Har du en konkret projektidé eller har det kanske fötts en början till en under kursens gång? Du som genomfört modulerna 1–3, samt deltagit i workshopen erbjuds kostnadsfria konsultationstimmar med kursledaren.

Kursledaren kommer att vägleda dig i utvecklandet av en konkret projektidé, där slutmålet är att skicka in minst en projektansökan.

Tillsammans med mentorn kommer du att ta fram en individuell arbetsplan.

 

Vem kan söka?

Du som bor och/eller är verksam i Halland och arbetar inom scenkonst, musik, audiovisuella medier, bild och form eller slöjd och design.

Viktigt att veta!

Om du blir antagen till kursen får du en inloggning till Kulturakademins lärplattform Learnster, där allt kursmaterial finns samlat.
Kursen är kostnadsfri men vid sen avbokning debiteras du en frånvaroavgift på 500 kr.

Frågor om kursen?

Varmt välkommen att kontakta Ann-Sophie Cordes annsophie@kulturakademin.com

Kursledare

Kursledare: Alfiero Zanotto

Alfiero Zanotto är utbildad kulturekonom och har i nästan tio år arbetat som tjänsteperson inom olika delar av den offentliga förvaltningen med kultur- och utbildningsfrågor. 

Alfiero har sin bakgrund inom Kulturförvaltningen i Halmstad, Region Halland, Nordiska ministerrådet och Universitets- och högskolerådet. Han har arbetat med många olika stödstrukturer och hjälpt hundratals sökande att gå från idé och ansökan till beviljat stöd.

https://culturics.org/

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
21 sep 2024
Till:
14 nov 2024
Tid

Förberedelser inför workshop i Varberg
Gå igenom kursmodellerna 1-3 på Learnster och gör uppgifterna

Tid: Från 21 sept till 15okt

Workshop:

Dag 1: KKV Varberg: 23 oktober, kl. 09.00 – 17.00

Dag 2: KKV Varberg: 13 november, kl. 09.00 – 17.00

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Alfiero Zanotto
Målgrupp
Du som bor och/eller är verksam i Halland och arbetar inom scenkonst, musik, audiovisuella medier, bild och form eller slöjd och design.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Språk
Svenska
Antal platser
15 st
Plats
KKV Varberg

Varberg
Ansök senast
20 sep 2024

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Logga in för att ansöka

För att ansöka till den här aktiviteten behöver du ha en profil på Kulturakademin.

Logga in

Skapa en profil

Skapa profil/konto