fbpx Filantropiskt stöd till kulturaktörer - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Filantropiskt stöd till kulturaktörer

– en kurs i alternativa finansieringsmöjligheterKursen är producerad av Kulturakademin med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland

Kursbeskrivning

Filantropi är på frammarsch i Sverige. Det finns en ökande trend för donationer från både privatpersoner och privata stiftelser för att finansiera exempelvis universitet, ideella organisationer och kultursektorn. Många anser att filantropiskt stöd kommer bli allt viktigare som alternativ och kompletterande finansieringsmodell.

Syftet med denna fördjupande kurs är att ge handfasta verktyg till dig som yrkesverksam kulturutövare att arbeta med filantropiska donationer och liknande stöd. Kursen är utvecklad inom ramen för ett projekt om filantropiskt stöd till kultursektorn, som Brakeley Nordic genomför 2023–2025. I kursen får du anpassade verktyg och metoder som visar hur du kan arbeta strukturerat med att attrahera filantropiskt stöd till din verksamhet.

Kursen leds av Brakeley Nordics konsulter. Under kursens får du möta Inger Stern, Johan Wennström och Henric Nummi-Södergren. Konsulterna har stöttat en stor mängd verksamheter i olika sektorer att arbeta med fundraising och filantropiskt stöd, exempelvis Chalmers, Göteborgs konstmuseum, Grafikens Hus, Linköpings universitet, Nationalmuseum, Sjöräddningssällskapet, Läkare utan gränser, Göteborgs Symfoniker, Vasamuseet, Barncancerfonden och Silvermuseet.

Kursen består av tre moduler som anordnas vid tre olika tillfällen samt individuell coachning.


Upplägg

  • Modul A: 24 oktober 2024 kl. 10.00-16.30 i Göteborg (lokal meddelas senare)

I modul A får du en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kulturbranschens förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer. Modulen inkluderar grupp­övningar och diskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.

  • Modul B: 19 november 2024 kl. 09.00-12.00 online via Zoom

I modul B går vi igenom en metod att arbeta med filantropiska donationer som kallas för "seven steps". Modulen inkluderar case och gruppdiskussioner men kräver ingen särskild förberedelse.

  • Modul C: 21 januari 2025 kl. 09.00-12.00 online via Zoom

I modul C får du möjlighet att arbeta med filantropiskt stöd för din egen verksamhet. Du får handfast vägledning, med utgångspunkt av det du lärt dig och reflekterat över i Modul A och B. Som förberedelse får du svara på ett frågeformulär som handlar om den egna verksamhetens ambitioner och förutsättningar. Med detta som underlag diskuterar vi sedan olika viktiga aspekter.

  • Individuell coachning

Som uppföljning till Modul C ingår ett individuellt coachningstillfälle via Zoom med en av Brakeleys konsulter. Som underlag används svaren från frågeformuläret i Modul C.

  • Uppföljande löpande coachning

Brakeley erbjuder ett öppet tillfälle (via Zoom) cirka en gång per månad där du som deltagit i Modul C kan koppla upp dig för att stämma av konkreta frågor rörande ditt arbete med filantropiska stöd. Dessa tillfällen kommer anordnas fram till maj 2025.


Vem kan söka?

OBSERVERA att du behöver ingå i en organisation för att kunna söka kursen, och inte kan söka som enskild utövare. Max två sökande per verksamhet.
Kursen riktar sig i första hand till dig som vill lära dig mer om alternativa finansieringsmöjligheter såsom filantropi och fundraising, t.ex. verksamhetschefer, konstnärliga ledare och styrelse­ledamöter inom scenkonst, musik, audiovisuell media samt bild och form. Vi välkomnar sökande från både institutioner och fria grupper/organisationer. 
Ansökningar från Västra Götalandsregionen och Region Halland prioriteras.


Viktigt att veta!

  • Inga förkunskaper krävs.
  • Om du blir antagen till kursen får du en inloggning till Kulturakademins lärplattform Learnster, där allt kursmaterial finns samlat.
  • Kursen är kostnadsfri men vid sen avbokning debiteras du en frånvaroavgift på 500 kr.


Frågor om kursen?

Varmt välkommen att kontakta Sassa Wickman, sassa@kulturakademin.com.


Exempel på verksamheter som tidigare deltagit i denna fördjupande kurs:
Artipelag, Ejeby Förlag, Fairplay Chamber Music, Folkteatern, Form/Design Center, Fylkingen, Föreningen Lagerhuset, Gothenburg English Studio Theatre, Göteborg Jazz Orchestra, Havremagasinet Länskonsthall Boden, Kulturen i Lund, Nätverkstan Kultur, Playhouse Teater, Rackstadmuseet, Teater Galeasen, Teater Martin Mutter, Totalteatern, UusiTeatteri, Världskulturmuseerna, Wanås konst, Örebro Teater.

Kursledare

Inger Stern

Inger Stern började på Brakeley 2016. Mellan 2003-2015 arbetade hon som Fundraising Director vid Linköpings universitet där hon hjälpte universitetet att starta deras insamlingsverksamhet. Inger har även lång erfarenhet av att leda strategiska partnerskap mellan Linköpings universitet och företag.

Johan Wennström

Johan Wennström hjälpte i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet universitet i Sverige, Finland och Norge att utveckla program för alumnirelationer. Han började samarbeta med Brakeley 2005 och blev VD för Brakeley Nordic 2010.

Henric Nummi-Södergren

Henric Nummi-Södergren började på Brakeley 2019. Han har tidigare framgångsrikt arbetat med insamling för UNICEF Sverige 2014-2015 och 2018-2019. Som ordförande för Stockholms universitets studentkår 2016-2018 ledde han förändringsprocesser i en NGO med över 16 000 medlemmar.

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
24 okt 2024
Till:
21 jan 2025
Tid

Modul A: 24 oktober 2024 kl. 10.00-16.30 i Göteborg (lokal meddelas senare)

Modul B: 19 november 2024 kl. 09.00-12.00 via Zoom

Modul C: 21 januari 2025 kl. 09.00-12.00 via Zoom

Individuell coachning via Zoom

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Inger Stern, Johan Wennström, Henric Nummi-Södergren
Målgrupp
OBSERVERA att du behöver ingå i en organisation för att kunna söka kursen, och inte kan söka som enskild utövare. Max två sökande per verksamhet. Kursen riktar sig i första hand till dig som vill lära dig mer om alternativa finansieringsmöjligheter såsom filantropi och fundraising, t.ex. verksamhetschefer, konstnärliga ledare och styrelse­ledamöter inom scenkonst, musik, audiovisuell media samt bild och form. Vi välkomnar sökande från både institutioner och fria grupper/organisationer.  Ansökningar från Västra Götalandsregionen och Region Halland prioriteras.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Språk
Svenska
Antal platser
20 st
Plats
Lokal meddelas senare

Göteborg
Ansök senast
03 okt 2024

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Logga in för att ansöka

För att ansöka till den här aktiviteten behöver du ha en profil på Kulturakademin.

Logga in

Skapa en profil

Skapa profil/konto