fbpx Dansdramaturgi - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Dansdramaturgi

– Att kontextualisera och analysera sin egen praktik i relation till dramaturgiska frågeställningarKulturakademin i samarbete med Region Halland

Under de senaste tjugo åren har dans och dramaturgi ofta varit ett tema på seminarier både i det svenska danslivet och ute i Europa. Vad är länken mellan teori och praktik? Är dramaturgen ett yttre distanserat öga? En lojal kritiker? Samtalspart i en kollektiv process?

Kursbeskrivning

I den här kursen tittar vi på dramaturgi inom dans och ny scenkonst som ett redskap samt möjliggörare av dialog och samtal. Syftet är att du som är verksam inom dans och ny scenkonst får möjlighet till fördjupad förståelse kring begreppet dramaturgi, dramaturgiskt tänkande och dramaturgens praktik i en samtida kontext. Frågeställningar vi jobbar med är: Vad betyder dramaturgi, historiskt och i samtiden? Vad är dramaturgiskt tänkande, dramaturgens uppgift och när behövs en dramaturg? Vilken typ av kunskap och kompetens bidrar en dramaturg med i den konstnärliga processen och hur ser arbetet ut?

Kursen sker helt digitalt och består av ett gediget kursmaterial: Inspelade föreläsningar, intervjuer, video-material, texter, litteraturtips samt uppgifter/övningar. I materialet möter du bland annat koreograferna Mats Ek, Gunilla Heilborn, Björn Säfsten och dramaturgerna Irena Kraus, Synne Behrndt och Jeroen Peeters samt tonsättare/musiker Sten Sandell och Jukka Rintamäki.

Under fyra seminarier/workshops på Zoom ses vi för att diskutera och bearbeta materialet utifrån olika teman. 

Vad är målet med kursen?

Målet är att du efter kursens slut har utvecklat förståelse för dramaturgiskt tänkande och dramaturgiska frågeställningar, fått kunskap om nya metoder inom det samtida scenkonstområdet och tillsammans med kursledare och andra deltagare skapat en dramaturgisk verktygslåda som kan utveckla och ge nya infallsvinklar på ditt konstnärliga arbete.

Vem kan söka?

Kursen riktar sig till professionellt verksamma inom dans/koreografi, performance samt annan ny scenkonst och som vill utveckla sin dramaturgiska kunskap i sitt arbete.

Kursupplägg

Kursen inleds med en introduktion och följs av fyra workshopträffar via Zoom som är uppdelade i fyra teman/rubriker. Inför varje workshopträff ska du ha sett den inspelade tema-föreläsningen samt tagit del av övrigt material som hör ihop med temat.

Förberedelser
Förberedande uppgifter: 16:e december 2022 - 10:e januari 2023
Enklare skrivuppgifter kommer att skickas ut till dig som antagits till kursen. Dessa bör vara klara innan vecka 3.

Vecka 2: Kursintroduktion
Uppstart: Onsdag 11:e januari (13.00 – 15.00) Zoom

Vi går igenom kursupplägg och vår lärplattform Learnster.

Vecka 3: Dramaturgibegreppet – Historiskt och samtida
Workshop 1: Onsdag 18:e januari (12.30 – 15.30) Zoom
Det började med de gamla grekerna… Men vi går vidare in i modern tid och ser på hur ordet förändrat betydelsen och utforskar det som vi idag talar om som ”new dramaturgy” inom scenkonst – en ny scenkonst som vi under de senaste trettio åren kallat blandkonst, cross-over, gränsöverskridande, performance m.m.

Vecka 5: Dansdramaturgi – Dansdramaturgen
Workshop 2: Onsdag 1:e februari (12.30 – 15.30) Zoom
När börjar vi tala om dansdramaturgi? När dyker de första dramaturgerna upp inom dansfältet? Frågorna tar oss till Tyskland och Belgien sent 70-tal och mitten på 80-talet. Den nya dansen i Europa expanderar och det utvecklas en kritisk diskurs inom fältet. Vi tittar närmare på vilka de nya dansdramaturgerna är? Och vad är det dansdramaturgen gör? Hur ser den dramaturgiska praktiken ut? Vad är det för kompetenser och kunskap som behövs? Vi delar med oss av egna erfarenheter i gruppdiskussioner och samlar på frågor som leder oss vidare.

Vecka 6: Dramaturgiskt tänkande
Workshop 3: Onsdag 8:e februari (12.30 – 15.30) Zoom
Vi närmar oss dramaturgi som dialog och samspel. Är den dramaturgiska positionen någon som ”handleder” det dramaturgiska tänkandet i processen? Hur kan vi förstå vad det dramaturgiska består av? Är behovet en dramaturg eller ett dramaturgiskt tänkande som alla är del av? Genom det material som alla tagit del av på Learnster, vår lärplattform tänker vi vidare och relaterar till vår egen praktik.

Vecka 8: Dramaturgiska metoder – Verktygslåda
Workshop 4: Onsdag 22:e februari (12.30 – 15.30) Zoom
I vår avslutande workshop/seminarium inventerar vi dramaturgiska metoder och redskap samt inlån från andra områden. Tillsammans ser vi vad vi har samlat ihop under kursens/resans gång i vår gemensamma verktygslåda.

Kursledare

Bodil Persson

Bodil Persson har verkat inom dansområdet sedan slutet på 80-talet. Som dramaturg, lärare, danskritiker och skribent. Hon är sedan mitten på 90-talet verksam i huvudsak som dramaturg och lärare och har arbetat med svenska koreografer/regissörer som Birgitta Egerbladh, Örjan Andersson, Olle Strandberg, och spanska koreografen Marina Mascarell. Bodil är även gästlärare på Stockholms konstnärliga högskola där hon tidigare var lektor i dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. Sedan 2017 arbetar hon med koreografen Viktor Fröjd som hösten 2023 har premiär på ett nytt verk för Riksteatern Dans. 

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
16 dec 2022
Till:
28 feb 2023
Tid

Förberedande uppgifter: 16:e december 2022 - 10:e januari 2023
Uppstart: Onsdag 11:e januari (13.00 – 15.00) ZOOM
Workshop 1: Onsdag 18:e januari (12.30 – 15.30) ZOOM
Workshop 2: Onsdag 1:e februari (12.30 – 15.30) ZOOM
Workshop 3: Onsdag 8:e februari (12.30 – 15.30) ZOOM
Workshop 4: Onsdag 22:e februari (12.30 – 15.30) ZOOM

Aktivitet
Webbkurs
Kursledare
Bodil Persson
Målgrupp
Professionellt verksamma inom dans/koreografi, performance och annan ny scenkonst
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Språk
Svenska
Antal platser
20 st
Plats
Online i läroplattformen Learnster och över Zoom

Online
Ansök senast
11 dec 2022

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.