fbpx Art and Business - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Art and Business

- konstnärlig utveckling och kulturellt företagandeKursen är producerad av Kulturakademin i samarbete med HDK-Valand med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland

Röster från tidigare deltagare:
"Jag önskar att alla mina frilansande kollegor och vänner i branschen får gå denna kurs!"
"ALLT! Jag är verkligen så tacksam för möjligheten att få gå denna kurs med fantastiska kursledare."
"Fantastiskt bra kurs! Helt rätt frågeställningar och teman för frilansande kulturarbetare! Väldigt bra att kombinera både konstnärligt och företagande."
"Detta är den bästa kurs jag gått som gjort att jag fått flera verktyg och ny kunskap. Jag ber er av hela mitt hjärta att ni prioriterar denna kurs i er fortsatta planering och kan fortsätta erbjuda denna kurs. Den behövs och är 100% högaktuell i dag!!!! Kursen får 5 av 5 stjärnor!"
"Jag hoppas VERKLIGEN att ni fortsätter erbjuda denna kurs!"


Kursbeskrivning

Art and Business är en konstartsövergripande satsning som riktar sig till kreatörer och konstnärer i Västra Götaland och Halland. 

Kursen består av två delar; en fördjupande del där du med individuell coachning av kursledaren, får hjälp att ta fram en personlig konstnärlig handlingsplan, samt en del i kulturellt företagande, dvs hur du hanterar kombinationen kultur och ekonomi och hur det fungerar i praktiken. Det handlar om att se hela din verksamhet som en tillgång, där företagsamhet och ekonomi inte är något hinder för de kreativa aspekterna av verksamheten. Hållbarhetsperspektivet ingår i båda kursmomenten; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Syftet är att stärka dig som varit verksam ett par år och känner att du vill gå vidare i din konstnärliga utveckling, samt behöver få ökade kunskaper om företagande och hållbarhet i din konstnärliga verksamhet. Målet är att du efter kursens slut har undersökt hur du kan utvecklas konstnärligt, samt tillskansat dig verktyg som gör att du ännu bättre förstår de delar som ingår i konstnärligt företagande. 

Konstnärlig handlingsplan med Maja Hammarén

Det här delmomentet av kursen startar i en undersökning av ditt konstnärliga/kreativa arbete och dilemman i din praktik. Genom workshops, samtalsövningar och enskild textreflektion mellan gångerna prövar du att få syn på ditt konstnärliga arbete på nytt, från olika infallsvinklar och upplägg. Utifrån detta skapar du ett utkast till en personlig konstnärlig handlingsplan, som du sedan kan arbeta vidare med. I den här delen ingår också samtal och reflektioner över vad en hållbar konstnärlig verksamhet kan vara, och hur handlingsplanen kan inkludera ett hållbarhetsperspektiv, framför allt med fokus på psykosociala aspekter, arbetsmiljö och rutiner. Hur lägger vi upp hur vi arbetar, så att vi håller ett helt arbetsliv - samtidigt som vi trivs och utvecklas?

Med start i ditt arbete och begreppen praktik, problem och dilemma som redskap, undersöker vi vad du gör och olika sätt att se på det och dina konstnärliga kunskaper. Det du gör - vad gör du det i förhållande till? I dialog med vad? Vad är ditt konstnärliga eller kreativa praktiska kunnande? Din yrkeskunskap? Hur bildades dina kunskaper? Hur kan och vill du använda det du kan? Vad vill du framåt? Och vilka sammanhang vill du verka inom?  

I delkursens metodik används gruppen som källa till kunskap, som team och testpublik att pröva saker på, att gå i dialog med och kanske leka med. 

 • Tillfälle 1: Tisdag 23 april kl. 09.00-16.00
  - Praktik, problem, dilemma

 • Tillfälle 2: Tisdag 7 maj kl. 09.00-12.00
  - Reflektion och formulering
  - Uppföljning konstnärligt dilemma samt start på arbete med handlingsplan 

 • Tillfälle 3: Tisdag 14 maj kl. 09.00-15.00
  - Kunskapsutveckling och yrkeskunnande samt intro till enskilt arbete med handlingsplan parallellt med övrig delkurs

 • Vecka 21 och 22:  Tisdag 21 maj och/eller 28 maj eller utifrån deltagares tider/behov
  - Enskild coachning 

 • Tillfälle 4: Onsdag 12 juni kl. 09.00-15.00
  - Läsning och samtal utifrån gruppens handlingsplaner, inklusive reflektion och utvärdering


Konstnärligt företagande/ekonomi med Mats Möller

I det här momentet får du en inblick i hur du får ihop din konstnärliga process, ekonomi och verksamhetens hållbarhet - samtidigt. Du kommer få med dig olika verktyg i form av budgetmallar, kontraktsmallar och råd kring prissättning, samt kunskap kring lagar och avtal som gäller i kultursektorn.

 • Torsdag 25 och fredag 26 april kl. 09.00-16.00
  - Offentliga stöd eller privat konsumtion – var finns pengarna?
  - Göra en budget, för ansökan eller för offert
  - Få pengarna att räcka – likviditetsbudget
  - Periodiseringar
  - Skatter, moms
  - Att arvodera andra
  - Prissättning
  - Benchmarking
  - Hållbarhetsrapportering enligt NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) – 
    ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av din verksamhet
  - Kunden betalar inte, vad gör jag?
  - Avtal/kontrakt
  - Lagar och avtal
  - Upphovsrätt


Vem kan söka?

Professionella utövare inom scenkonst, musik, audiovisuell media, bild och form samt litteratur verksamma i Västra Götaland och Halland. Vi ser med fördel att det är en bredd av kreatörer och konstnärliga utövare, dels för att stimulera mötet med andra kreatörer men också det gemensamma lärandet.


Viktigt att veta!

 • Om du blir antagen till kursen får du en inloggning till Kulturakademins lärpolattform Learnster, där allt kursmaterial finns samlat.
 • Kursen är kostnadsfri men vid sen avbokning debiteras du en frånvaroavgift på 500 kr. 


Frågor om kursen?

Varmt välkommen att kontakta Sassa Wickman, sassa@kulturakademin.com.

Kursledare

Maja Hammarén

Maja Hammarén är verksam som konstnär, curator, redaktör, moderator, process- och workshopledare och är universitetsadjunkt vid HDK-Valand inom fri konst och litterär gestaltning. Hon arbetar redaktionellt med Stockholmstidningen och som medredaktör för Paletten konsttidskrift samt driver Konstarbete Kas plattform för konstnärers samarbete och produktion. På senare år har Maja vidareutbildat sig inom konflikthantering, medling, grupp och organisation, samt fördjupat kunskapsperspektiv på konstnärers undervisande och konstnärliga kritikklasser vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörn.  

Mats Möller

Mats Möller har en bakgrund som musiker, producent och administratör och har en lång erfarenhet som egen företagare i kulturbranschen. Han driver redovisningsbyrån Kulturekonomin AB som är nischad på kulturarbetare och känner till de flesta fallgroparna vad gäller kultur och ekonomi.

För mer info: www.kulturekonomin.se

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
23 apr 2024
Till:
12 jun 2024
Tid

Konstnärlig utveckling 
23 april  kl. 09.00-16.00

Konstnärligt företagande/ekonomi
25 april kl. 09.00-16.00
26 april kl. 09.00-16.00

Konstnärlig utveckling forts 
7 maj kl. 09.00-12.00
14 maj kl. 09.00-15.00
Vecka 21 och 22 - enskild coachning
12 juni kl. 09.00-15.00

Lokal meddelas senare.

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Maja Hammarén, Mats Möller
Målgrupp
Professionella utövare inom scenkonst, musik, audiovisuell media, bild och form samt litteratur verksamma i Västra Götaland och Halland. Vi ser med fördel att det är en bredd av kreatörer och konstnärliga utövare, dels för att stimulera mötet men också det gemensamma lärandet.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Övrigt
Till ansökan ska CV bifogas samt en motivering till varför just du vill gå. Motiveringen kan vara avgörande vid uttagningen. Urvalet sker efter sista ansökningsdag.
Språk
Svenska
Antal platser
15 st
Plats
Lokal meddelas senare

Göteborg
Ansök senast
09 apr 2024

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.