fbpx Art and Business - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Art and Business

- konstnärlig utveckling, feedback och entreprenörskapKulturakademin i samarbete med Business Region Göteborg, Förvaltningen för Kulturutveckling, Högskolan för scen och musik och HDK-Valand

Omdöme från tidigare deltagare:
"Jag tycker att hela upplägget av kursen var jätteintressant."
"Fantastiskt bra kurs! Helt rätt frågeställningar och teman för frilansande kulturarbetare! Kompetenta kursledare, så himla skönt att ha några veckor istället för det vanligaste: bara en dag...kontinuitet! Väldigt bra att kombinera både konstnärligt och företagande."
"Så spännande att få verktyg till att utveckla sig, analysera och komma vidare i sina tankar. Att träffa likasinnade inom kulturbranschen där alla öppnade sig och diskuterade gav mig styrka i mitt arbete."

Kursbeskrivning

Art and Business är en konstartsöverskridande satsning för att öka kunskapen om företagande hos kreatörer och konstnärer i Västra Götaland och Halland. Syftet med denna skräddarsydda fördjupning är att stärka dig som varit verksam ett par år och känner att du behöver utvecklas vidare.
Kursen består av flera delar; konstnärlig utveckling, feedbackmetoden Critical Response Process samt entreprenörskap.
Målet är att du efter kursens slut har undersökt hur du kan utvecklas konstnärligt samt tillskansat dig verktyg som gör att du ännu bättre förstår de delar som ingår i konstnärligt företagande och entreprenörskap. 

Konstnärlig handlingsplan med Maja Hammarén

Det här delmomentet av kursen startar i en undersökning av ditt konstnärliga/kreativa arbete och dilemman i din praktik. Genom miniworkshops, samtalsövningar och enskild textreflektion mellan gångerna prövar du att få syn på ditt konstnärliga arbete på nytt från olika infallsvinklar och upplägg och skapar ett utkast till en personlig konstnärlig handlingsplan. Med start i ditt arbete och begreppen praktik, problem och dilemma som redskap, undersöker vi vad du gör och olika sätt att se på det och dina konstnärliga kunskaper. Vad gör du det du gör i förhållande till? I dialog med vad? Vad är ditt konstnärliga eller kreativa praktiska kunnande? Din yrkeskunskap? Hur bildades dina kunskaper? Hur kan och vill du använda det du kan? Vad vill du framåt? Vilka sammanhang vill du verka inom?  

I delkursens metodik används gruppen som källa till kunskap, som team och testpublik att pröva saker på, att gå i dialog med och kanske leka med. 

 • Tillfälle 1: 25 november kl. 9.00-16.00
  Praktik, problem, dilemma
   
 • Tillfälle 2: 29 november kl. 9.00-12.00
  Reflektion och formulering
  Uppföljning konstnärligt dilemma samt start på arbete med handlingsplan 

 • Tillfälle 3: 14 december kl. 9.00-12.00
  Kunskapsutveckling och yrkeskunnande
   
 • Tillfälle 4: januari 2023 - datum meddelas senare
  Läsa och reflektera över gruppens handlingsplaner 


Feedbackmetoden Critical Response Process med Jonas Simonson

Välkommen till Liz Lerman´s feedbackmetod Critical Response Process. En modell som ger konstnären/aktören en aktiv roll i processen och därmed inflytande över vad som ska beröras i samtalet. Modellen erbjuder tydliga verktyg för hur man kan prata om konst, kreativa processer och lärande samt etablerar en dialog baserad på ömsesidig respekt och förtroende.
Syftet med metoden är ett stödjande och förhöjt lärande för ALLA inblandade via nyckelbegrepp som: ökad receptivitet, medvetandehöjande, ägande, effektiva frågor, fördjupat lyssnande, pluralism, verbalisera och samtala om konst på ett nytt sätt.
Bästa möjliga resultat efter en feedbackomgång, säger Liz Lerman, är när den som fått feedback längtar efter att få gå tillbaka för att fortsätta att arbeta. Läs mer här: www.lizlerman.com/critical-response-process/
I det här kursmomentet ingår även en förinspelad introduktion av Critical Response Process.

 • Tillfälle 1: 6 december kl. 9.00-12.00
  Workshop i Critical Response Process

 • Tillfälle 2: 7 december kl. 9.00-12.00
  Workshop i Critical Response Process


Entreprenörskap med Louise Hammar

I kursmomentet entreprenörskap kommer fokus att ligga på hur du skapar en budget för din verksamhet och hur du, baserat på din budget prissätter din produkt alternativt tjänst. Du får också en fördjupning i hur du och/eller din verksamhet tar hand om existerande kunder och hur du finner nya kunder. I entreprenörskapsmomentet ingår föreläsningar och korta workshops samt individuell coachning.

 • Tillfälle 1: 15 december kl. 9.00-12.00

 • Tillfälle 2: 16 december kl. 9.00-12.00

 • Tillfälle 3: januari 2023 - datum meddelas senare
  Feedback/coachning

Kursledare

Maja Hammarén

Maja Hammarén är verksam som konstnär, curator, redaktör, moderator, process- och workshopledare och är universitetsadjunkt vid HDK-Valand inom fri konst och litterär gestaltning. Hon arbetar redaktionellt med Stockholmstidningen och som medredaktör för Paletten konsttidskrift samt driver Konstarbete Kas plattform för konstnärers samarbete och produktion. På senare år har Maja vidareutbildat sig inom konflikthantering, medling, grupp och organisation, samt fördjupat kunskapsperspektiv på konstnärers undervisande och konstnärliga kritikklasser vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörn.  

Jonas Simonson

Jonas Simonson är professor i musikalsik gestaltning på Högskolan för scen och musik. Sedan 2001 har han arbetat främst på världsmusikprogrammet där han tills nyligen var programansvarig. Han är engagerad i att utveckla olika feedbackmetoder och använder flitigt Critical Response Process i sin undervisning. Jonas arbetar också som frilansande musiker. Han är en av Sveriges mest innovativa flöjtister inom folk- och världsmusik. Han har turnerat runt världen med sin musik och har som artist haft stor inverkan på den nyskapande svenska folkmusikscenen. Jonas spelar i Groupa, Zephyr, Tuultenpesä och Jormin/ Nelson/Simonson, och har tidigare spelat med bl.a. Den Fule, Bäsk, Kapell Frisell, Crane Dance Trio och Sångensemblen Amanda.

Louise Hammar

Louise Hammar är utbildad kulturvetare med påbyggd internationell inriktning som filmproducent och filmskapare på School of Visual Arts i NYC. Hon har varit aktiv största tiden utomlands då bland annat med New York, London och Paris som arbetsplatser.
Louise gick från att arbeta som producent och med affärsutveckling inom film- och musikindustrin till att bli VD för bland annat Blue Mountain Music och Palm Pictures med huvudkontor i London och New York. Hon har sedan tio år tillbaka drivit eget bolag och är idag boende i Göteborg och har, tillsammans med en kollega, ett filmbolag med tillhörande film- och fotostudio som går under namnet Chuck&Bruno och är baserade på Ringön.

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
25 nov 2022
Till:
20 jan 2023
Tid

Konstnärlig utveckling
25/11 kl. 9.00-16.00
29/11 kl. 9.00-12.00
14/12 kl. 9.00-12.00
Januari 2023 (datum meddelas senare) 

Critical Response Process
6/12 kl. 9.00-12.00
7/12 kl. 9.00-12.00

Entreprenörskap
15/12 kl. 9.00-16
16/12 kl. 9.00-12.00
Januari 2023 (datum meddelas senare) 

Lokalmeddelas senare.

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Maja Hammarén, Jonas Simonson, Louise Hammar
Målgrupp
Professionella utövare inom kulturella och kreativa näringar* verksamma i Västra Götaland och Halland. Vi ser med fördel att det är en bredd av kreatörer och konstnärliga utövare, dels för att stimulera mötet men också det gemensamma lärandet. * Scenkonst, musik, design, arkitektur, mode, konst, konsthantverk, foto, film, kommunikation/reklam, måltid, kulturarv, spel.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Övrigt
Till ansökan ska CV bifogas samt en motivering till varför just du vill gå. Motiveringen kan vara avgörande vid uttagningen. Urvalet sker efter sista ansökningsdag.
Språk
Svenska
Antal platser
15 st
Plats
Lokal meddelas senare

Göteborg
Ansök senast
20 nov 2022

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.