fbpx Art and Business - Kulturakademin
Om kursen
Praktisk info
Ansökan

Art and Business

- konstnärlig utveckling, entreprenörskap, marknadsföring och feedbackKulturakademin i samarbete med Business Region Göteborg, Förvaltningen för Kulturutveckling, Högskolan för scen och musik och HDK-Valand

Omdöme från tidigare deltagare: 
"Fantastiskt bra kurs! Helt rätt frågeställningar och teman för frilansande kulturarbetare! Kompetenta kursledare, så himla skönt att ha några veckor istället för det vanligaste: bara en dag...kontinuitet! Väldigt bra att kombinera både konstnärligt och företagande."

Kursbeskrivning

Art and Business är en konstartsöverskridande satsning för att öka kunskapen om företagande hos kreatörer och konstnärer i Västra Götaland. Syftet med denna skräddarsydda fördjupning är att stärka dig som varit verksam ett par år och känner att du behöver utvecklas vidare.
Kursen består av flera delar; entreprenörskap, konstnärlig utveckling, workshop i feedbackmetoden Critical Response Process, marknadsföring samt inspirationsfilmer.
Målet är att du efter kursens slut har undersökt hur du kan utvecklas konstnärligt samt tillskansat dig verktyg som gör att du ännu bättre förstår de delar som ingår i konstnärligt företagande och entreprenörskap. 


Konstnärlig handlingsplan

Det här delmomentet av kursen startar i en undersökning av ditt konstnärliga/kreativa arbete och dilemman i din praktik. Genom miniworkshops, samtalsövningar och enskild textreflektion mellan gångerna prövar du att få syn på ditt konstnärliga arbete på nytt från olika infallsvinklar och upplägg och skapar ett utkast till en personlig konstnärlig handlingsplan. Med start i ditt arbete och begreppen praktik, problem och dilemma som redskap, undersöker vi vad du gör och olika sätt att se på det och dina konstnärliga kunskaper. Vad gör du det du gör i förhållande till? I dialog med vad? Vad är ditt konstnärliga eller kreativa praktiska kunnande? Din yrkeskunskap? Hur bildades dina kunskaper? Hur kan och vill du använda det du kan? Vad vill du framåt? Vilka sammanhang vill du verka inom?  

I delkursens metodik används gruppen som källa till kunskap, som team och testpublik att pröva saker på, att gå i dialog med och kanske leka med.  

Tillfälle 1: Praktik, problem, dilemma 
Tillfälle 2: Reflektion och formulering. Uppföljning konstnärligt dilemma samt start på arbete med handlingsplan 
Tillfälle 3: Kunskapsutveckling och yrkeskunnande 
Tillfälle 4: Läsa och reflektera över gruppens handlingsplaner 

Kursledare: Maja Hammarén
Datum och tid: Fredag 12/11 kl. 9.00-16.00, onsdag 17/11 kl. 9.00-12.00, fredag 19/11 kl. 9.00-15.00, fredag 26/11 kl. 9.00-12.00

Entreprenörskap

Företag365 är ett program för dig som vill utveckla din kommersiella verksamhet. Du får förståelse för sambanden mellan affärsmodell, marknadsföring, ekonomi och försäljning samt grundläggande kunskaper och insikter inom områdena. Teori varvas med många exempel och mycket dialog. Tillsammans skapar vi ett nyttigt gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ger värdefulla insikter. Syfte och mål är att du som kulturutövare ska få insikter i hur du kan skapa förutsättningar för att tjäna pengar på din verksamhet. 

Programmet består av fyra workshops och ett fördjupningstillfälle i mindre grupp.
Varje tillfälle är 3 timmar, kl 9-12. Det är viktigt att du är närvarande alla gångerna.

Affärsmodell

Affärsmodellen är en beskrivning av hur verksamheten skapar värde för sina kunder. Vi går igenom era varor eller tjänster och hur ni når kunderna för att kunna tjäna pengar.

 • Affärsplan
 • Nulägesanalys
 • Vision
 • Affärsidé
 • Mål
 • Strategier
 • Affärsmodell

Kursledare: Andreas Molander
Datum och tid: Onsdag 10/11 kl. 9.00-12.00

Marknadsföring

Här fokuserar vi bland annat på marknadsplanering, segmentering och dina målgrupper. Men viktiga delar är även ditt varumärke, dina kanaler och varför kunden ska välja dig.

 • Strategiska vägval
 • Marknadsplanering
 • Segmentering och målgrupper
 • Varför välja dig
 • Varumärket
 • BTC / BTB
 • Kanaler

Kursledare: Magnus Lundin
Datum och tid: Måndag 15/11 kl. 9.00-12.00

Ekonomi

I denna workshop handlar det en hel del om budgetering, kalkyler och nyckeltal. Vi tittar på hur du kan använda ekonomi som beslutsunderlag för att bli mer framgångsrik.

 • Att förstå din resultat-och balansräkning
 • Planera ekonomi genom budget
 • Kalkyl –hur lönsam är din produkt/tjänst
 • Hur du tar betalt påverkar priset
 • Nyckeltal
 • Ekonomin som beslutsunderlag

Kursledare: Andreas Molander
Datum och tid: Onsdag 24/11 kl. 9.00-12.00

Försäljning

Vi går igenom grunder i försäljning och fokuserar på hur du hittar kunder, får kontakt med dem och hur du gör för att sälja dina varor eller tjänster.

 • Säljplanering –skapa möjligheter för att hitta många och bra affärer
 • Vad är det som får kunder att vilja köpa?
 • Gör dina möten säljande
 • Gör så att era kunder gillar er, kommer tillbaka och köper mer

Kursledare: Ingrid Alestig
Datum och tid: Onsdag 1/12 kl. 9.00-12.00

Fördjupningstillfälle/gruppcoachning

Du väljer inom vilket område du vill ha mer hjälp. I liten grupp tar vi upp och diskuterar deltagarnas aktuella frågor.

Datum och tid: Torsdag 9/12 kl. 9.00-12.00 (med alla tre kursledarna i var sitt rum)

Critical Response Process

Välkommen till Liz Lerman´s feedbackmetod Critical Response Process. En modell som ger konstnären/aktören en aktiv roll i processen och därmed inflytande över vad som ska beröras i samtalet. Modellen erbjuder tydliga verktyg för hur man kan prata om konst, kreativa processer och lärande samt etablerar en dialog baserad på ömsesidig respekt och förtroende.
Syftet med metoden är ett stödjande och förhöjt lärande för ALLA inblandade via nyckelbegrepp som: ökad receptivitet, medvetandehöjande, ägande, effektiva frågor, fördjupat lyssnande, pluralism, verbalisera och samtala om konst på ett nytt sätt.
Bästa möjliga resultat efter en feedbackomgång, säger Liz Lerman, är när den som fått feedback längtar efter att få gå tillbaka för att fortsätta att arbeta. Läs mer här: https://lizlerman.com/critical-response-process/
I det här kursmomentet ingår även en förinspelad introduktion av Critical Response Process.

Kursledare: Jonas Simonson 
Datum och tid: Helgrupp torsdag 25/11 kl. 9.00-16.00, halvgrupp 8/12 kl. 13.00-16.00, halvgrupp 14/12 kl. 9.00-12.00

Kursledare

Andreas Molander

Andreas Molander har stor erfarenhet av affärsutveckling i startup- och innovativa bolag samt även som rådgivare till ägarledda bolag.

Magnus Lundin

Magnus Lundin har lång erfarenhet från varumärkesarbete och kommunikation, både som konsult, på marknadsavdelningar och stora och små reklambyråer.

Ingrid Alestig

Ingrid Alestig är säljtränare och affärsrådgivare, med bred erfarenhet som säljare, försäljningschef, konsult och utbildare.

Jonas Simonson

Jonas Simonson är professor i musikalsik gestaltning på Högskolan för scen och musik. Sedan 2001 har han arbetat främst på världsmusikprogrammet där han tills nyligen var programansvarig. Han är engagerad i att utveckla olika feedbackmetoder och använder flitigt Critical Response Process i sin undervisning. Jonas arbetar också som frilansande musiker. Han är en av Sveriges mest innovativa flöjtister inom folk- och världsmusik. Han har turnerat runt världen med sin musik och har som artist haft stor inverkan på den nyskapande svenska folkmusikscenen. Jonas spelar i Groupa, Zephyr, Tuultenpesä och Jormin/ Nelson/Simonson, och har tidigare spelat med bl.a. Den Fule, Bäsk, Kapell Frisell, Crane Dance Trio och Sångensemblen Amanda.

Maja Hammarén

Maja Hammarén är verksam som konstnär, curator, redaktör, moderator, process- och workshopledare och är universitetsadjunkt vid HDK-Valand inom fri konst och litterär gestaltning. Hon arbetar redaktionellt med Stockholmstidningen och som medredaktör för Paletten konsttidskrift samt driver Konstarbete Kas plattform för konstnärers samarbete och produktion. På senare år har Maja vidareutbildat sig inom konflikthantering, medling, grupp och organisation, samt fördjupat kunskapsperspektiv på konstnärers undervisande och konstnärliga kritikklasser vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörn.  

Dela:
Skriv ut
Datum
Från:
10 nov 2021
Till:
14 dec 2021
Tid

Konstnärlig utveckling
12/11 kl. 9.00-16.00
17/11 kl. 9.00-12.00
19/11 kl. 9.00-16.00
26/11 kl. 9.00-12.00

Entreprenörskap
10/11 kl. 9.00-12.00
15/11 kl. 9.00-12.00
24/11 kl. 9.00-12.00
1/12 kl. 9.00-12.00
9/12 kl. 9.00-12.00

Critical Response Process
25/11 kl. 9.00-16.00
halvgrupp 8/12 kl. 13.00-16.00
halvgrupp 14/12 kl. 9.00-12.00

Lokaler: HSM, Valand och HDK-Valand

Aktivitet
Kurs/workshop
Kursledare
Andreas Molander, Magnus Lundin, Ingrid Alestig, Jonas Simonson, Maja Hammarén
Målgrupp
Professionella utövare inom kulturella och kreativa näringar* verksamma i Västra Götaland. Vi ser med fördel att det är en bredd av kreatörer och konstnärliga utövare, dels för att stimulera mötet men också det gemensamma lärandet. * Scenkonst, musik, design, arkitektur, mode, konst, konsthantverk, foto, film, kommunikation/reklam, måltid, kulturarv, spel.
Förkunskaper
Att du motsvarar våra antagningskriterier. Läs mer
Övrigt
Till ansökan ska CV bifogas samt en motivering till varför just du vill gå. Motiveringen kan vara avgörande vid uttagningen. Urvalet sker efter sista ansökningsdag.
Språk
Svenska
Antal platser
18 st
Plats
HSM, Valand och HDK-Valand

Göteborg
Ansök senast
01 nov 2021

Kulturakademins aktiviteter är i de flesta fall kostnadsfria och bedrivs med stöd från Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdatum har passerat.